top of page
Logo - Socialmedia only_edited.png

Cine suntem noi?

 

Drama Actingforlife este o organizație non-profit înregistrată în Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord sub nr 13476378, având următoarele date de contact: adresă de email contact@drama-actingforlife.com, ce prelucrează datele cu caracter personal pe care ni le puneți la dispoziție.

 

Datele cu caracter personal înseamnă orice informație referitoare la o persoană identificată sau identificabilă („Subiectul datelor”); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online sau la unul sau mai multe elemente specifice ale sale fizice.

 

Prelucrare înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea mijloacelor automate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, ajustarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvăluirea de către transmiterea, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, aliniere sau combinare, restricție, ștergere sau distrugere.

 

Accesul la datele personale ale candidatului este limitat numai pentru cei ce se ocupă de înscrierea candidaților în concurs, aceste informații fiind necesare în scopuri profesionale, cu consimțământul explicit al candidatului, sunt prelucrate doar în cadrul Asociației Drama Actingforlife.

 

Prelucrăm numai datele personale pe care ni le oferiți în mod voluntar, prin completarea formularului de concurs pentru înscrierea la unul din concursurile organizate de către Drama Actingforlife, iar atunci când în datele ce ar urma să fie prelucrate vor viza minori, vom cere în prealabil acordul părinților sau al reprezentaților legali ai acestora, conform articolului 8 alineatul (1).

 

Această politică de confidențialitate are scopul de a prezenta mijloacele prin care Asociația Drama Actingforlife utilizează datele dumneavoastră cu caracter personal și de a vă explica drepturile dumneavoastră conform REGULAMENTULUI (UE) 679/2016 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 (denumit în continuare “RGPD”) și legislația națională de protecție și securitate a datelor cu caracter personal în vigoare.

 

În acest sens, nu ezitați să ne adresați orice întrebări pe care le aveți în legătură cu informațiile incluse în această Politică de confidențialitate.

 

Ce categorii de informații colectăm despre dumneavoastră:

-        Identificare (nume și prenume)

-        Contact (adresă, telefon, email);

-        Informatii demografice (data nașterii, locul nașterii, țara);

-        Familie (stare civilă, nume și prenume parinți)

-        Educaţie (scoală generală, liceu);

-        Înregistrări audio/video.

 

Care este scopul prelucrării datelor cu caracter personal?

-        Realizarea comunicării prin e-mail (newsletter și/ sau întrebări legate de concurs)

-        Promovarea activităților noastre permite. Această promovare înseamnă conținut media – audio, foto, video – publicat (uneori chiar și live) pe Internet, cu preponderență, paginile social-media Facebook, Youtube, Instagram, etc. Astfel, o categorie distinctă de date, este reprezentată de imagini, filme, înregistrări audio-video, în care „actorii” principali suntem atât noi, cât și voi, participanții la proiectele noastre sau partenerii care ne ajutați să dăm viață ideilor și speranțelor noastre. Deși art. 9 al. (2) din Legea 190/2018 ne permite efectuarea unor astfel de prelucrări fără consimțământul participanților, întotdeauna veți fi informați când o astfel de prelucrare a datelor va putea deveni publică sau se va desfășura în direct, având astfel posibilitatea să vă exprimați acordul înainte de publicarea unor astfel de date. Iar atunci când în datele ce ar urma să fie publicate prin mijloace social-media vor viza și minori, vom cere în prealabil acordul părinților sau al reprezentaților legali ai acestora, conform art. 8 alineatul (1).

-        Cercetare. Pentru a ne informa despre categoriile interesate, de reactia si răspunsul participantilor si parintilor/ tutorilor legali ai acestora pentru a ști / învăța de ce este nevoie în viitor pentru asociația noastră și copii și adolescenții cărora le dedicăm activitatea noastră.

 

Cum asigurăm securitatea datelor pe care ni le puneți la dispoziție?

Avem reguli stricte pe care le respectăm pentru a ne asigura că la sistemele noastre informatice au acces doar persoanele autorizate, ca le pot utiliza doar persoanele care au dreptul să le folosească strict în scopuri profesionale, cu consimțământul explicit al candidatului.

 

Cât timp păstrăm datele dumneavoastră cu caracter personal?

Datele dumneavoastră personale vor fi păstrate pe parcursul înscrierilor la concursuri și desfășurarea acestora; puteți solicita oricând ștergerea anumitor informații sau a informațiilor în totalitate.

 

Transferul datelor personale

Asociația nu transferă date cu caracter personal.

Informaţiile colectate despre dumneavoastră sunt păstrate în formă electronic, accesul fiind permis doar personalului autorizat.

 

Care sunt drepturile privind datele pe care le deținem despre dumneavoastră?

Conform Regulamentului UE 679/2016

-        Dreptul de a fi informat;

-        Dreptul de rectificare; Aveți dreptul de a putea rectifica datele dacă observați inexactități ale datelor dumneavoastră personale pe care le procesăm, dacă se aplică motivele prevăzute prin art.17 al. (1) din GDPR sau chiar ștergerea totală acestora.

-        Dreptul de ștergere („dreptul de a fi uitat”), garantează că puteți solicita rectificarea datelor cu caracter personal inexacte pe care le deținem despre voi, dacă se aplică motivele prevăzute prin art.17 al. (1) din GDPR sau chiar ștergerea totală acestora.

-        Dreptul de a vă opune prelucrării sau de retragere a acordului. În orice moment, puteți să vă manifestați opoziția față de prelucrările pe care le efectuăm în interesul nostru legitim de a îndeplini obiectivele Asociației, fie prin solicitare transmisă în acest sens, fie prin intermediul sistemelor noastre informatice – de exemplu, prin sistemele de dezabonare de la mesajele noastre de informare pe anumite teme. Atunci când prelucrarea are la bază acordul dumneavoastră prealabil, puteți retrage acest acord, fără însă ca retragerea acestuia să afecteze legalitatea prelucrării până în acel moment, a datelor pentru care v-ați dat acordul.

-        Dreptul la restricționarea prelucrării datelor. Aveți dreptul de a restricționa prelucrarea datelor dumneavoastră personale pe care le prelucrăm, în cazurile stabilite de lege.

-        Dreptul de acces la date. Aveți dreptul de a obține acces la datele dumneavoastră pe care le procesăm sau ale copiilor; de asemenea, aveți dreptul de a obține de la noi informații despre natura, prelucrarea și dezvăluirea acestor date;

-        Dreptul de a depune o plângere. Puteți depune o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere și Protecția Datelor cu Caracter Personal competentă dacă drepturile dumneavoastră sunt încălcate sau datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal.

 

 

Cum ne puteți contacta pentru orice solicitare privind datele dumneavoastră cu caracter personal?

Vă rugăm să trimiteți un mesaj pe adresa de e-mail: contact@drama-actingforlife.com și vom  fi bucuroși să vă ajutăm cu orice solicitare pe care o aveți pe acest subiect.

bottom of page